ecotaxa

Ştii ce este ECOTAXA?

ECOTAXA - această contribuţie la Fondul pentru mediu a fost fost reglementată prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006, modificat, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 196 din 22 martie a.c.

Cunoscută de cumpărători, această contribuţie la Fondul pentru mediu este bine să fie clară – sub aspectul modului de calcul – şi pentru operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

Metodologia de calcul a contribuţiei în valoare de 0,1 lei/bucată face trimitere la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Obligaţia de a plăti ecotaxa revine:
- operatorilor economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele fabricate în România;
- operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru pungile şi sacoşele achiziţionate din afara spaţiului naţional.

Sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile, respectiv minerale şi combustibili fosili. Potrivit normelor metodologice, sunt considerate ca fiind obţinute din resurse neregenerabile următoarele materiale, fără ca această listă să fie exhaustivă:
- polietilenă de joasă densitate (LDPE);
- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);
- polietilenă de medie densitate (MDPE);
- polietilenă liniară (LLDPE);
- polistiren (PS);
- policlorură de vinil (PVC);
- polipropilenă (PP);
- materiale compozite fabricate din hârtie şi polietilenă şi/sau polipropilenă;
- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.

Nu sunt supuse taxării pungile şi sacoşele pentru cumpărături confecţionate din materiale obţinute din resurse regenerabile, respectiv vegetale şi animale.

Substanţele sau aditivii care se folosesc pentru inscripţionarea elementelor de identificare şi informare, substanţele folosite pentru personalizare sau colorare nu se includ în procesul de stabilire a tipurilor de resurse din care sunt obţinute materialele din care sunt fabricate pungile şi sacoşele pentru cumpărături, dacă ponderea lor nu depăşeşte cumulativ pentru fiecare substanţă sau aditiv 1% din greutatea pungii sau a sacoşei produs finit şi în total 5% din greutatea pungii sau a sacoşei produs finit.

Metodologia diferenţiază obligaţiile operatorilor economici, după cum pungile sau sacoşele sunt sau nu supuse taxării.

Astfel:
● Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării sunt obligaţi pentru fiecare:
- să deţină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziţia materiei prime/materialului din care sunt confecţionate pungile/sacoşele, în original sau copie legalizată;
- să deţină situaţii lunare, pe tip de material, privind cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;
- la efectuarea inspecţiei fiscale, să facă dovada tipului/compoziţiei materialului utilizat la fabricarea pungilor şi sacoşelor introduse pe piaţa naţională.

● Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării:
- să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piaţa naţională;
- să declare şi să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea, cantităţile şi numărul de pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.

Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, care sunt supuse taxării sunt obligaţi să înscrie elementele de identificare şi caracterizare prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să evidenţieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , .